S.C. Tupremo S.A.

Descriere

Platforme betonate la Turnătoria de Fontă