Primăria Municipiului București

Descriere

Cămin pensionari Nr. 1 – Îmbunătățire alimentare cu apă

Reabilitare instalație apă-canal, amenajare corp administativ Ștrand Berceni

Extindere rețele apă în zone deficitare – Strada Parului

Extindere canalizare în zone deficitare – Str. Parului

Extindere rețele apă – Strada Voioșiei

Extindere canalizare – Strada Voioșiei

Extindere alimentare cu apă – Ansamblul de locuințe Străulești

Reabilitarea serviciului de cișmele publice și hidranți publici de incendiu

Foraj orizontal reabilitare canalizare Ștrand Berceni

Extindere canalizare menajeră și pluvială Ansamblul de locuințe Străulești

Extindere rețele canalizare în zone deficitare – Cartierul 23 August

Cămin pensionari Nr. 1 – Îmbunătățire alimentare cu apă

Amenajare instalații fântâni și pompe Parc Herăstrău

Amenajare teren minigolf Parc Floreasca

Amenajare teren minigolf Ștrand Berceni