Primaria Curcani

Descriere

Lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “Infiintare retea canalizare si statie de epurare in Comuna Curcani, judetul Calarasi

Servicii de proiectare faza PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizerlor/acordurilor/autorizatiilor, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul de investitii ” Extindere retea de alimentare cu apa in Comuna Curcani, judetul Calarasi