Academia de Studii Economice

Descriere

Sistem de alimentare cu apă și irigații

Executie proiect si executie lucrari amenajare curte complex camine studentesti din str. Chibzuintei, nr. 2, sector 6 Bucuresti

Amenajare spații cămine Complex Agronomie

Executie proiect si executie lucrari de reamenajare curti ASE: lot 1 – Complex Agronomie

Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (instalatie de udat in Complexul Agronomie)